Print page [PDF]

Przeciwciała poliklonalne

Przeciwciała poliklonalne

Dzięki ogromenu doświadczeniu w hodowli zwierząt laboratoryjnych i świadczeniu usług badawczych Charles River jest świetnym parnterem w tworzeniu protokołów odporności zwierząt zarówno w badaniach naukowych jak i masowej produkcji. Produkcja przeciwciał odbywa się na wielu gatunkach gryzoni hodownaych w warunkach SPF.
Immunizacja i lista dobranych próbek jest określana przez Klienta.

Zgodnie z polityką Charles River, naukowe uzasadnienie i spełnienie warunków etycznych względem zwierząt są priorytetem w opracowywaniu protokołów.

Charles River oferuje 3 pakiety otrzymania przeciwciał.

I. Pakiet pierwszy:

 • synteza białek (czystość>80%, 5-10 mg, do 15 AA)
 • pomoc w selekcji peptydów
 • koniugacja z KLH, BSA lub OVA ( 2 mg białek, 20 mg KLH)
 • dwa króliki, standardowy protokół
 • pre-immunologiczna surowica, dwie próbki surowicy, końcowe odsączenie

II. Pakiet drugi:

 • zawartość pakietu pierwszego
 • 3 x ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), test immunoenzymatyczny

III. Pakiet trzeci:

 • zawartość pakietu drugiego
 • przygotowanie 1 ml macierzy powinowatego HYDRA-antigen
 • izolacja powinowactwa z antygenu specyficznego przeciwciała z 50 ml surowicy lub supernatant kultury komórek
 • sekewncyjne wypłukiwanie do 3 frakcji różnych powinowactw
 • oczyszczenie z monospecyficznych przeciwciał
 • kontrola ELISA
 • szczegółowa dokumentacja, chromatogramy